Velkommen til Klarup Vandværk a.m.b.a.


Har du behov for at se hvor vandværkets rør ligger så kan de ses her: klarup.vandforsyning.net


Sidste nyt


Stadig ingen peticider i Klarups vand

Miljøstyrelsen har pålagt vandforsyningerne at kontrollere for Chlorothalonil-amidsulfonsyre, der er nedbrydningsproduktet af svampemidlet chlorothalonil, som har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000.  Klarup Vandværk har tradition for omgående at bestille nye lovpligtige test. Der er testet på de to boringer på Kochs Vase og boringen ved Volden. Ingen af analyserne viste tegn på det nye pesticid. De seneste prøver findes på fanebladet "Vandanalyser"Driftsproblemer ...

Hvis Klarup vandværk har drifts- problemer bliver der udsendt en SMS. Tilmelding til tjenesten sker via menuen til venstre.

"Bestyrelsen"

Kalk og hårdhedsgrad ...

Opvaske- og vaskemaskiner sættes i Klarup til en hårdhed på 5. Kalkindholdet svarer til en hårdhed på 12, men da Klarup Vandværk laver ultralyds- behandling af vandet er egenskaberne anderledes.

"Bestyrelsen"

Aflæsning af målere ...

Alle Klarup Vandværks målere aflæses trådløst. Årsforbruget aflæses og gemmes på måleren pr. 31. december kl. 24.00.

"Bestyrelsen"

Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!
© Klarup Vandværk a.m.b.a. :: 2001 - 2019