Velkommen til Klarup Vandværk a.m.b.a.


 

Klarup Vandværk a.m.b.a.

 

afholder ordinær

 

Generalforsamling

 

på Klarup Kro

 

torsdag den 25. februar 2016 kl. 19:30

 

Med følgende dagsorden:

 

                            1. Valg af dirigent

                            2. Beretning for 2015

                            3. Regnskab 2015 til godkendelse

                            4. Budget 2016 til godkendelse

                            5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

                            6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                            7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant

                            8. Indkomne forslag

                                 Ingen

                            9. Eventuelt

                                Orientering om arbejdet med nyt vandværk

 

Regnskab 2015 kan hentes hos kassereren Hellebækvej 30 fra 15.02.2016

 

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe samt en rullepølse- og ostemad

 

 Har du behov for at se hvor vandværkets rør ligger så kan de ses her: klarup.vandforsyning.net. Bemærk dog at hvis du er entreprenør og skal bruge præcise opdatarede informationer, så skal du stadig søge gennem LER, idet kortet på Internet ikke er fuldt opdateret.

 Vandanalyser bliver løbende lagt ind på hjemmesiden hos vores partner, Analytech.

 analyser fra Analytech

 

Vandværkets faste VVS og servicepartner har fået nyt tlf. nummer: 40706650

man kan evt også ringe til SP-Jensen: 98 38 14 66

Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!
© 2001 - 2016 :: Klarup Vandværk a.m.b.a